Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”

ul. T. Kościuszki 87
34-530 Bukowina Tatrzańska

Tatrzański Bank Spółdzielczy
81 87910009 0000 0000 0895 0001

NIP: 736-000-60-43

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00

Dyrektor Centrum:
mgr Bartłomiej Koszarek

Sekretariat, biuro, organizacja imprez:
Danuta Łapka
tel: 18 20 77 221, wew. 1
biuro@domludowy.pl

Bożena Ujwary
wew. 2
referent@domludowy.pl

Księgowa:
Małgorzata Rzadkosz
wew. 3
ksiegowosc@domludowy.pl

Promocja:
Alicja Wierzbanowska
wew. 5
promocja@domludowy.pl

Wiejski Dom Kultury „Walusiówka”
ul. Wspólna 9
34-406 Leśnica

tel: 604 094 892
walusiowka@domludowy.pl

Godziny otwarcia:

wtorek 8.00 – 13.00

piątek 13.00 – 18.00

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska:
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 0-18 / 20 77 202
fax . 0-18/ 20 00 879
gmina@bukowinatatrzanska.pl

www.gmina.bukowinatatrzanska.pl