październik 22, 2019

Wyniki X Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji

Protokół

Komisji oceniającej przesłuchania konkursowe
X Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej,
który odbył się w sali widowiskowej domu parafialnego w Białce Tatrzańskiej,
w dniu 20 października 2019 r.

 

Komisja w składzie:

 1. dr Dorota Majerczyk (etnolog, folklorystka)
 2. mgr Andrzej Rusnak (poeta, regionalista, nauczyciel polonista)
 3. mgr Lucyna Zabrzewska (regionalistka, pedagog)

wysłuchała prezentacji 53 uczestników (43 recytatorów i 10 gawędziarzy) w 4 grupach wiekowych, reprezentujących:

 • Przedszkole Samorządowe w Jurgowie
 • Przedszkole Samorządowe w Jurgowie Oddział w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Niepubliczne Przedszkole „Hopsasa” w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Szkołę Podstawową w Jurgowie
 • Szkołę Podstawową w Białce Tatrzańskiej
 • Szkołę Podstawową w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Szkołę Podstawową w Leśnicy
 • Szkołę Podstawową nr. 1 w Rzepiskach
 • Szkołę Podstawową nr. 2 w Rzepiskach

oraz

 • Zespół Regionalny „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Zespół Regionalny „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Zespół Regionalny „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej
 • Zespół Regionalny „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
 • Zespół Regionalny „Małe Podhale” z Jurgowa
 • Zespół Regionalny „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia
 • Zespół Regionalny „Mali Brzegowianie” z Brzegów

Po wnikliwej ocenie Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

I grupa wiekowa – przedszkolna: 

 Wyróżnienia otrzymują:

– Natalia Bobak z Zespołu Regionalnego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

– Jan Buńda z Przedszkola Samorządowego w Jurgowie Oddział w Bukowinie Tatrzańskiej

– Elżbieta Gał z Niepublicznego Przedszkola „Hopsasa” w Bukowinie Tatrzańskiej

– Franciszek Gracjasz z Niepublicznego Przedszkola „Hopsasa” w Bukowinie Tatrzańskiej

– Władysław Kossek z Zespołu Regionalnego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny     Tatrzańskiej

– Wojciech Matys z Zespołu Regionalnego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

– Magdalena Widlak z Zespołu Regionalnego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej                      

 II grupa wiekowa kl. 0-III szkoły podstawowej:

 Konkurs gawędziarzy:

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

– Wiktoria Wacław z Zespołu Regionalnego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

 • drugie miejsce otrzymuje:

– Justyna Bednarz ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy

 • trzecie miejsce otrzymuje:

– Martyna Bafia ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy

Konkurs recytatorów:

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

– Borys Rabiański ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

 • dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:

– Wanda Dziedzic z Zespołu Regionalnego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej

– Antoni Krupa ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie

 • trzy równorzędne trzecie miejsca otrzymują:

– Andrzej Chowaniec z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

– Julia Wacław z Przedszkola Samorządowego w Jurgowie

– Ignacy Babiarz ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

III grupa wiekowa kl. IV-VI szkoły podstawowej:

 Konkurs gawędziarzy:

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

– Julia Tatar ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie

– Szymon Wolski z Zespołu Regionalnego „Małe Podhale” z Jurgowa

 • dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:

– Julia Łapka z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

– Jakub Wojeński ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

 • trzecie miejsce otrzymuje:

– Bartłomiej Pawlik ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Rzepiskach

Konkurs recytatorów:

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

– Weronika Zubek z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

– Benedykt Koszarek z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 • trzy równorzędne drugie miejsca otrzymują:

– Jan Gąsienica z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

– Aleksandra Kobylarczyk ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

– Monika Głód z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 • trzecie miejsce otrzymuje:

– Karolina Majerczyk z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

IV grupa wiekowa kl. VII i VIII szkoły podstawowej:

Konkurs gawędziarzy:

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

– Katarzyna Głód z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 Konkurs recytatorów:

 • pierwszego miejsca nie przyznano;
 • drugie miejsce otrzymuje:

– Magdalena Stawczyk z Zespołu Regionalnego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

 • trzecie miejsce otrzymuje:

– Daniel Kuruc ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Rzepiskach

Do udziału w XLIV Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja
Skupnia-Florka w Białym Dunajcu – etap wojewódzki, zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:

 • Wacław Wiktoria z Zespołu Regionalnego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
 • Justyna Bednarz ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy
 • Martyna Bafia ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy
 • Borys Rabiański ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej
 • Julia Tatar ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie
 • Szymon Wolski z Zespołu Regionalnego „Małe Podhale” z Jurgowa
 • Weronika Zubek z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów
 • Benedykt Koszarek z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Katarzyna Głód z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

Komisja składa serdeczne podziękowania prowadzącym Konkurs Andrzejowi i Piotrowi Kurucom oraz organizatorom X Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej w Białce Tatrzańskiej: ks. Proboszczowi Janowi Byrskiemu, Bukowiańskiemu Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej,
Gminie Bukowina Tatrzańska, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Michaliny Ćwiżewiczowej w Bukowinie Tatrzańskiej, Oddziałowi Związku Podhalan w Białce Tatrzańskiej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także sponsorom z Białki Tatrzańskiej: Ośrodkowi Narciarskiemu „Kotelnica Białczańska”, Państwu Zofii i Romanowi Burkatom – Cukiernia BURKATY, Państwu Katarzynie i Piotrowi oraz Joannie i Jackowi Burkatom – Piekarnia BURKAT oraz Państwu Barbarze i Janowi Kowalczykom – LEWIATAN Supersam za ufundowanie poczęstunku oraz nagród dla uczestników Konkursu.